Con người (tiếp)

donald-trump-make-america-great

Suy nghĩ sau khi đọc bài báo The rise of American authoritarianism 

Con người, họ sợ thay đổi. Họ sợ xã hội mất trật tự. Họ sợ khủng bố, dân nhập cư, đồng tính,… Họ sợ tất cả những thứ gì có tiềm năng phá hỏng cái sự tuần hoàn trong đời sống của họ. Họ nghi ngờ và sợ hãi người khác. Đơn giản là họ mất niềm tin vào con người. Continue reading

Advertisements